Cégadatok

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság mint cégbíróság.

Cg. 09-14-000099/21 szám

Végzés

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság mint cégbíróság a Cg.09-14-000099 számon bejegyzett

HAJDÚ GONDOSKODÓ Szervező, Ellátó Közhasznú Társaság cégügyében a cégbíróság

a 2006. évi IV. tv. 365. § (2) bekezdése alapján a kht. szerződésmódosítása folytán a 2006. évi V. tv. 62. § (1) bekezdése alapján a cég kérelmére a szerződésmódosítás miatt a nonprofit kft-re utalással törli a céget a cégjegyzékből. 2009. augusztus 25. napján.”

Az átalakulás után létrejött jogutód cég:

A bejegyzés kelte: 2009.08.25

Cégforma :                Korlátolt felelősségű társaság
A cég elnevezése:
HAJDÚ GONDOSKODÓ Szervező, Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése:     HAJDÚ GONDOSKODÓ NONPROFIT Kft.
A cég székhelye: 4242 Hajdúhadház, Széchenyi utca 18. B.
A cég fióktelepe: 4032 Debrecen, Patai István utca 7.
A cég tevékenysége: M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
A főtevékenység közhasznú tevékenység
A közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú.
A közhasz.fokozat megszerzésének dátuma: 2009.08.25.
A képviseletre jogosult:
Dr. Hagymásy György vezető tisztségviselő (ügyvezető) 4032 Debrecen, Patai István utca 7.
Jogviszony kezdete: 2006.01.16.
A képviselet módja: Önálló.
A cég statisztikai számjele: 22253835-8899-113-09
A cég adószáma:22253835-2-09
A cég cégjegyzékszáma és a nyilvántartását vezető bíróság:
09-09-017184 Vezetve a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál

 

A működési engedély scannelt formában megtekinthető

az alábbi likeken:

Működési engedély 1

Működési engedély 2

Működési engedély 3

Működési engedély 4

 

 

Hajdú Gondoskodó Nonprofit Kft
Közhasznúsági jelentés
2012

A Hajdú Gondoskodó Nonprofit Kft 2012. évi közhasznú mérlegének főösszege: 47 929 e Ft, közhasznú eredménye: 3 150 e Ft. A társaság osztalékot nem fizet. Vállalkozási tevékenységet 2012-ben nem végzett. Cél szerinti juttatást nem adott. Vezető tisztségviselőknek juttatást nem adott.

Közhasznú eredményét 100%-ban a közhasznú működés céljaira használja fel, melyek az alábbiak:
Hajdúhadházon és a Hajdúhadházi Kistérség településin élő emberek

életminőségének javítása
szociális problémáinak enyhítése
egészségi állapotuk megőrzése
családok támogatása
idősek gondozása
egészségesebb generáció felnövekedésének segítése
a társadalom perifériájára szorult egyének és csoportok felkarolása és rehabilitálása
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
a lakosság körében a szegénység kockázatának csökkentése
a szegénység által veszélyeztetett aktív korú nők és férfiak helyzetének javítása
nők és férfiak társadalmi egyenlőségének megteremtésében való segítségnyújtás
fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése
a civiltársadalom élénkítése
segítőfoglalkozásúak képzésének és önkéntesek számának növelése
veszélyeztetett tanköteles korú gyerekek felkarolása utcai szociális munka eszközeivel, devianciák felé sodródás elkerülése, iskolai tanulmányok folytatásának elősegítése
a térség természet- és környezetvédelmének támogatása

A közhasznúsági jelentés letölthető a http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/ oldalról.

 

 

Hajdú Gondoskodó Nonprofit Kft
Közhasznúsági jelentés
2013

A Hajdú Gondoskodó Nonprofit Kft 2013. évi közhasznú mérlegének főösszege: 47.753 e Ft, közhasznú eredménye: 717 e Ft. A társaság osztalékot nem fizet. Vállalkozási tevékenységet 2013-ban nem végzett. Cél szerinti juttatást nem adott. Vezető tisztségviselőknek juttatást nem adott.

Közhasznú eredményét 100%-ban a közhasznú működés céljaira használja fel, melyek az alábbiak:
Hajdúhadházon és a Hajdúhadházi Kistérség településin élő emberek

életminőségének javítása
szociális problémáinak enyhítése
egészségi állapotuk megőrzése
családok támogatása
idősek gondozása
egészségesebb generáció felnövekedésének segítése
a társadalom perifériájára szorult egyének és csoportok felkarolása és rehabilitálása
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
a lakosság körében a szegénység kockázatának csökkentése
a szegénység által veszélyeztetett aktív korú nők és férfiak helyzetének javítása
nők és férfiak társadalmi egyenlőségének megteremtésében való segítségnyújtás
fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése
a civiltársadalom élénkítése
segítőfoglalkozásúak képzésének és önkéntesek számának növelése
veszélyeztetett tanköteles korú gyerekek felkarolása utcai szociális munka eszközeivel, devianciák felé sodródás elkerülése, iskolai tanulmányok folytatásának elősegítése
a térség természet- és környezetvédelmének támogatása

A közhasznúsági jelentés letölthető a http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/ oldalról.

 

 

Közhasznúsági eredménykimutatás:

Közhasznúsági jelentés 2015

A Hajdú Gondoskodó Nonprofit Kft 2015. évi közhasznú mérlegének főösszege: 52.179 e Ft,

közhasznú eredménye: -9071 e Ft. A társaság osztalékot nem fizet. Vállalkozási

tevékenységet 2015-ban végzett, ebből származó bevétele 1.564 e Ft. Cél szerinti juttatást

nem adott. Vezető tisztségviselőknek juttatást nem adott.

Közhasznú eredményét 100%-ban a közhasznú működés céljaira használja fel, melyek az

alábbiak:

Hajdúhadházon és a Hajdúhadházi Kistérség településin élő emberek

– életminőségének javítása

– szociális problémáinak enyhítése

– egészségi állapotuk megőrzése

– családok támogatása

– idősek gondozása

– egészségesebb generáció felnövekedésének segítése

– a társadalom perifériájára szorult egyének és csoportok felkarolása és rehabilitálása

– hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

– a lakosság körében a szegénység kockázatának csökkentése

– a szegénység által veszélyeztetett aktív korú nők és férfiak helyzetének javítása

– nők és férfiak társadalmi egyenlőségének megteremtésében való segítségnyújtás

– fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának

elősegítése

– a civiltársadalom élénkítése

– segítőfoglalkozásúak képzésének és önkéntesek számának növelése

– veszélyeztetett tanköteles korú gyerekek felkarolása utcai szociális munka eszközeivel,

devianciák felé sodródás elkerülése, iskolai tanulmányok folytatásának elősegítése

– a térség természet- és környezetvédelmének támogatása

A közhasznúsági jelentés letölthető a http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/ oldalról.

 

 

Hajdú Gondoskodó Nonprofit Kft
Közhasznúsági jelentés
2016

 

A Hajdú Gondoskodó Nonprofit Kft 2016. évi közhasznú mérlegének főösszege: 51.677 e Ft, közhasznú eredménye: +257 e Ft. A társaság osztalékot nem fizet. Vállalkozási tevékenységet 2016-ban nem végzett, ebből származó bevétele 0 e Ft. Cél szerinti juttatást nem adott. Vezető tisztségviselőknek juttatást nem adott.

Közhasznú eredményét 100%-ban a közhasznú működés céljaira használja fel, melyek az alábbiak:
Hajdúhadházon és a Hajdúhadházi Kistérség településin élő emberek

életminőségének javítása
szociális problémáinak enyhítése
egészségi állapotuk megőrzése
családok támogatása
idősek gondozása
egészségesebb generáció felnövekedésének segítése
a társadalom perifériájára szorult egyének és csoportok felkarolása és rehabilitálása
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
a lakosság körében a szegénység kockázatának csökkentése
a szegénység által veszélyeztetett aktív korú nők és férfiak helyzetének javítása
nők és férfiak társadalmi egyenlőségének megteremtésében való segítségnyújtás
fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése
a civiltársadalom élénkítése
segítőfoglalkozásúak képzésének és önkéntesek számának növelése
veszélyeztetett tanköteles korú gyerekek felkarolása utcai szociális munka eszközeivel, devianciák felé sodródás elkerülése, iskolai tanulmányok folytatásának elősegítése
a térség természet- és környezetvédelmének támogatása

A közhasznúsági jelentés letölthető a http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/ oldalról.

Skip to content