Tevékenységek

AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN VÁLLALT TEVÉKENYSÉGEK:

 

• Egészségmegorzés, betegségmegelozés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

• Szociális tevékenység, családsegítés, idoskorúak gondozása

• Tudományos tevékenység, kutatás

• Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

• Kulturális tevékenység

• Természetvédelem, állatvédelem

• Környezetvédelem

• Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

• Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

•Emberi és állampolgári jogok védelme

• A magyarországi és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

• Rehabilitációs foglalkoztatás

• Munkaeropiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése

• Közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások

• Bűnmegelőzés és az áldozatvédelem

Skip to content